Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Değerli ziyaretçimiz,
gunluktut.org web sitesini ziyaret ederek ve/veya üye olarak, gunluktut.org web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve gunluktut.org web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

1. 18 yaşın altında iseniz ebeveynleriniz denetiminde gunluktut.org'i kullanmayı kabul etmektedir.

2. Siteye üye olabilmek için işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvan, kurum, kuruluş ünvanı vs. seçmemiş olmak gerekmektedir.

3. Üye, gunluktut.org'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple gunluktut.org'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

4. Üye veya kullanıcı gunluktut.org'te sunulan hizmetlere gunluktut.org tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı aksi halde gunluktut.org'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi kabul ve taahhüd eder.

5. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. gunluktut.org, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin/günlüklerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitesine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

6. Üyenin profilinde veyahut eklediği herhangi bir içerikte kişisel iletişim bilgileri (ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; gunluktut.org 'in siteye kişisel iletişim bilgileri ekleyen üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır.

7. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin belirlediği şartlar dahilinde diğer tüm üyeler tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.

8. Üyeler, gunluktut.org 'in yazılı onayı olmadan üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı gunluktut.org doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

9. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları her türlü işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

10. Üye reklam ya da ticari amaçlar taşıyan içerik ekleyemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür işlemler yapan üyenin siteyi kullanma hakları kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.

11. Her üye, gunluktut.org ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları, listeleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla gunluktut.org ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

12. Yapılan tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin günlüğü yayından kaldırılabilir, içerik ekleme hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

13. Üye ve kullanıcılar siteye girerek elde ettikleri dosyaları saklayarak, gunluktut.org'i, servis sağlayıcıyı, veya diğer bağlı şirketleri tehdit edemez. Uluslararası İnternet kuralları ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bu site içeriği hakkında, site, site kurucusu ve üyeleri aleyhine bir faaliyette bulunamaz, aleyhine dava açamaz, delil toplayamaz, şahitlik yapamaz, bu site aleyhine olabilecek hiçbir faaliyette bulunamazlar.

14. Üyelerin iki farklı isim/takma ad ve/veya hesap sahibi olması yasaktır. Tek bir hesap ile sisteme giriş yapmak, dolaşmak, yazı yazmak, paylaşımda bulunmak vs. izin verilmektedir. Bunun dışında birden fazla üyeliği bulunan kişilerin hesapları kapatılabilir. Bu bağlamda üye kendi bloguna herhangi bir şekilde içerik yükleyemez. Ayrıca üye olurken ahlaksız isim seçmek, başkasının kullanıcı adı ile foruma katılmak, sırf üye olmak için yanlış ve anlamsız kullanıcı adları seçmek yasaktır. Bu gibi hallerde gunluktut.org'un her türlü müdahale hakkı saklıdır.

15. Üye ve kullanıcıların gunluktut.org'a bildirdiği e-posta adresi, üye ve kullanıcılara yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

16. Üye ve kullanıcılar, gunluktut.org kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar nedeniyle suç sayılan ve/veya tazminat gerektiren hususlar, reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

17. Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcılar ile sitenin özel, gizli günlüklerine, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

18. gunluktut.org'in hizmet kapsamında kullanılan herhangi bir İçerik'in veya diğer iletişimlerin silinmesinden, saklanamamasından veya iletilememesinden sorumlu değildir. gunluktut.org, kendi kanaati doğrultusunda haber vererek veya vermeden kullanıma ve saklamaya yönelik sınırları oluşturma hakkını elinde tutar.

19. gunluktut.org, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. gunluktut.org bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

20. Üyeler, gunluktut.org'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. gunluktut.org tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat gunluktut.org tarafından yapılabilir. gunluktut.org tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

21. Teknik sorunlardan "site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan " gunluktut.org " sorumlu tutulamaz.

22. Sitede yayınlanan ve "Üye" bloglarında yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal gunluktut.org'in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

23. gunluktut.org üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. gunluktut.org ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veye tamamen değiştirebilir.

24. gunluktut.org siteye üye kabul etmeme, üye seçme, mevcut üyelikleri kaldırma vb. konularda tam yetkilidir. Kullanıcı ve üyeler bu hususu şimdiden kabul ederler.

25. gunluktut.org, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Bu hususu sitede yayınlayabilir, veyahut kayıt olurken üye tarafından bırakılan e-mail adresine değişikliği gönderebilir. Ancak en güncel şeklinin düzenli olarak üye tarafından kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bunun haricinde her halükarda üyelerimiz, gunluktut.org'a her yeni giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile hiçbir şekilde değiştirilemez. Üye bu değişiklik veya düzeltmelere bağlı kalacağını şimdiden kabul etmiş sayılır.

26. gunluktut.org güvenliğiniz için üyelerin IP noları kayıt altına alma hakkını saklı tutar.

27. gunluktut.org kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları neticesinde, hizmetten yararlanamamaları veyahut yararlanmak istememeleri durumunda üyeliklerinin iptali talep edebilirlerse de, bu hususun takdiri tümüyle gunluktut.org'e aittir. gunluktut.org kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda gunluktut.org'den herhangi bir hak talep edemezler.
Giriş Yap ya da Kayıt Ol